Finansowe audyty śledcze

Finansowe audyty śledcze przeprowadzane przez naszych biegłych rewidentów umożliwiają drobiazgową kontrolę finansów spółki oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Badając rzetelność prowadzonej w firmie księgowości i prawidłowości procedur, weryfikujemy prowadzenie transakcji pod kątem czynników ryzyka nadużyć oraz poprawność rejestracji procesów finansowych w systemie księgowym. Sporządzone przez nas analizy pozwalające na identyfikację i minimalizację ryzyka finansowego w spółce, podnoszą bezpieczeństwo finansowe zapobiegając nadużyciom w dysponowaniu majątkiem firmy.

 

Jakie korzyści daje finansowy audyty śledczy?

przeglądanie dokumentów przez lupę

Badanie sprawozdań finansowych spółki nie musi być przeprowadzone wyłącznie na wniosek uprawnionych organów. Powierzając drobiazgową kontrolę ksiąg rachunkowych firmy biegłemu rewidentowi, zyskujecie Państwo szczegółową identyfikację obszarów ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, umożliwiającą wypracowanie skutecznych strategii zarządzania finansami. 

Finansowy audyt śledczy stanowi ponadto:

  • narzędzie kontroli nad finansami firmy,
  • zbiór wskazówek służących usprawnieniu procedur księgowych,
  • narzędzie umożliwiające wykrycie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, w przypadku ich wystąpienia.
  • zabezpieczenie na wypadek zaistnienia ryzyka nadużyć finansowych.