Usługi poświadczające

Specjalizujemy się w badaniach sprawozdań finansowych i usługach poświadczających, które realizujemy na zlecenie przedsiębiorców z różnych branż. Nasi biegli rewidenci, bazując na wieloletnim doświadczeniu i specjalistycznych narzędziach analitycznych sporządzają ekspertyzy, w oparciu o które doradzamy, jak skutecznie zarządzać firmą. Opracowywane przez nas raporty to narzędzie, które nie tylko dostarcza wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale również umożliwia wdrożenie procedur minimalizujących ryzyka finansowe i gospodarcze oraz zmniejszających koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Na czym polega badanie sprawozdań finansowych?

mężczyzna piszący po kartce

Przeprowadzane przez biegłego rewidenta badanie sprawozdania finansowego spółki to nie tylko wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ta podstawa do oceny rzetelności prowadzonej księgowości firmy dostarcza jednocześnie wskazówek dla wdrożenia procedur usprawniających funkcjonowanie spółki w kluczowych obszarach.

Kluczowy etap procedury badania sprawozdań finansowych stanowi weryfikacja poprawności ksiąg rachunkowych przeprowadzona na podstawie wglądu w dokumentację spółki. Analiza umożliwiająca identyfikację ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarach, takich jak: prawo, podatki, finanse oraz kadry i płace, badanie dostarcza praktycznych rekomendacji dla całego przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzanych badań sprawozdań biegli rewidenci pomagają wypracować skuteczne strategie zarządzania firmą.