Organizacja księgowości w firmie

W oparciu o badanie przeprowadzone przez biegłego rewidenta oraz analizę biznesową i podatkową przedsiębiorstwa, świadczymy usługi optymalizacji procesów księgowych w przedsiębiorstwie. Ich celem jest przede wszystkim obniżenie kosztów prowadzenia rachunkowości oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego spółki i zminimalizowanie ryzyka nadużyć. W oparciu o sporządzone badania sprawozdań finansowych i przeprowadzone audyty, identyfikujemy obszary istniejącego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności, a następnie wdrażamy strategie mające na celu usprawnienie funkcjonowania finansów firmy.

Optymalizację procesów księgowych realizujemy w ramach prowadzenia rachunkowości firm, które oferujemy Państwu w wybranym przez Was zakresie. Korzystającym z naszych usług przedsiębiorstwom, oferujemy zarówno pełną obsługę księgową dla firm, jak również prowadzenie rachunkowości w strategicznych dla nich obszarach. Z należytą starannością i zachowaniem terminów, regulujemy wszystkie zobowiązania wynikające z rozliczeń firmy z urzędami skarbowymi i z ZUS. Przeprowadzamy również audyty finansowe.

 

zmartwiony mężczyzna przy stercie papierów

Oferowane przez nas usługi księgowe obejmują m.in.:

  • prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych,
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS i US,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i ewidencji VAT,
  • kontrolę formalną i rachunkową dokumentów,
  • wsparcie w przeprowadzaniu przekształcenia formy prawnej firmy,
  • optymalizację procesów księgowych w firmie.